Sử Trung Quốc

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
  • Lượt đọc : 401
  • Kích thước : 2.89 MB
  • Số trang : 517
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 390
  • Số lượt xem : 2.373
  • Đọc trên điện thoại :
Lịch sử Trung Hoa là lịch sử của một nền văn minh vô cùng độc đặc (infiniment originale: Guillermaz), tuy ra đời sau vài nền văn minh khác: Ai Cập, Lưỡng Hà... nhưng tồn tại lâu nhất. Khoảng 3.000 năm trước, nó xuất hiện từ miền trung du sông Hoàng Hà.