Việt Sử Kỷ Yếu

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Trần Xuân Sinh
  • Lượt đọc : 396
  • Kích thước : 44.22 MB
  • Số trang : 557
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 477
  • Số lượt xem : 2.352
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Việt Sử Kỷ Yếu" do tác giả Trần Xuân Sinh ghi chép lại lịch sử nước nhà về các thời đại từ Thời đại thượng cổ trước năm 208 tr. CN đến Thời đại Bắc thuộc (thời đại Trung cổ) từ năm 208 tr. CN đến năm 939. Thời đại tự chủ từ năm 939 đến năm 1527. Thời đại Nam Bắc phân tranh từ năm 1527 đến năm 1802. Thời đại cận kim từ năm 1802. Và từ năm 1945 là Thời đại hiện kim. (Phỏng theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược).