Học tiếng anh theo phương pháp tự nhiên - A1

Tác giả : VOCA
  • Lượt đọc : 1.109
  • Kích thước : 9.63 MB
  • Số trang : 71
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 2.222
  • Số lượt xem : 5.676
  • Đọc trên điện thoại :
Natural English (A1) là khóa học gì?
Natural English (A1) là khóa học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp tiếp cận tự nhiên do VOCA phát triển dành cho các người học ở trình độ sơ cấp, căn bản.
Lời Kết
Chúng tôi, đội ngũ phát triển VOCA, rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!

Đối tượng nên học Natural English (A1)
Nếu các mô tả bên dưới đây có vẻ giống với bạn thì có thể đây là khóa học phù hợp cho bạn. Nếu không, hãy chọn Natural English (Improver), đây là 2 khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho các bạn ở cấp độ trung cấp. Hoặc, các bạn ở level cao hơn nữa thì có thể lựa chọn các khóa Natural English (Advanced), khóa học dành cho người học ở cấp độ thành thạo.
• Những người đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh.
• Có thể đọc hiểu 30% ý nghĩa của đoạn văn, tương đương trình độ A1 – A2.
• Có khả năng nghe hiểu 30% ý nghĩa một bài nghe, tương đương trình độ A1.
• Khả năng phản xạ còn ở mức trung bình (có thể nghe hiểu nhưng không thể trả lời chính xác và nhanh)
Lưu ý: với các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, hoặc kiến thức nền tảng giao tiếp (từ vựng, phát âm) còn yếu, VOCA khuyến nghị các bạn hãy sử dụng các hệ thống học từ vựng và học phát âm của VOCA trước khi bắt đầu học Natural English.