Học tiếng anh theo phương pháp tự nhiên - C2

Tác giả : VOCA
  • Lượt đọc : 657
  • Kích thước : 12.78 MB
  • Số trang : 78
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.347
  • Số lượt xem : 4.126
  • Đọc trên điện thoại :
Natural English (C2) là khóa học gì?
Natural English (C2) là khóa học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp tiếp cận tự nhiên do VOCA phát triển dành cho các người học ở trình độ sơ cấp, căn bản.
Đối tượng nên học Natural English (C2)
Nếu các mô tả bên dưới đây có vẻ giống với bạn thì có thể đây là khóa học phù hợp cho bạn. Nếu không, hãy chọn Natural English (Beginner), hoặc Natural English (Improver) đây là 2 khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho các bạn ở cấp độ thấp hơn.
• Những người đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh.
• Có thể đọc hiểu 70% ý nghĩa của đoạn văn, tương đương trình độ C1 – C2.
• Có khả năng nghe hiểu 70% ý nghĩa một bài nghe, tương đương trình độ B2 - C1.
• Khả năng phản xạ còn ở mức trung bình (có thể nghe hiểu nhưng không thể trả lời chính xác và nhanh)
Lưu ý: với các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, hoặc kiến thức nền tảng giao tiếp (từ vựng, phát âm) còn yếu, VOCA khuyến nghị các bạn hãy sử dụng các hệ thống học từ vựng và học phát âm của VOCA trước khi bắt đầu học Natural English.
Người học sẽ nhận được gì sau khi hoàn thành khóa học này?
• Tăng khả năng nghe hiểu câu chuyện, bài diễn thuyết có độ dài tương đối, tăng khả năng nghe tối thiểu 80% - 90% ý nghĩa câu chuyện.
• Tăng lượng từ vựng lên tối thiểu 200 từ sau mỗi khóa học. Đồng thời, tăng khả năng nhớ từ vựng, nắm được tối thiểu 80% lượng từ vựng trong mỗi câu chuyện. Tăng khả năng đọc hiểu những bài viết, báo cáo, những bài văn có độ dài tương đối.
• Tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ, có thể hỏi và trả lời với những tình huống giao tiếp. Tăng khả năng giao tiếp ở mức độ trôi chảy, xử lý những tình huống ngẫu nhiên, có khả năng chủ động tham gia những mẫu hội thoại thông thường với những chủ đề quen thuộc.
• Sau khi học khóa học phản xạ Natural English (Advanced), người học có khả năng trả lời nhanh chóng được đa phần những dạng câu hỏi tiếng Anh kèm theo thông tin và ý kiến chủ quan một cách tự nhiên; đồng thời biết cách truy vấn thông tin để trả lời những câu hỏi mang tính suy luận.
• Nắm được cấu trúc và ý nghĩa của một câu chuyện.
• Tăng khả năng phát âm từ, cụm từ hay câu.