Học tiếng anh theo phương pháp tự nhiên - A2

Tác giả : VOCA
  • Lượt đọc : 385
  • Kích thước : 9.88 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.268
  • Số lượt xem : 3.532
  • Đọc trên điện thoại :
Natural English (A2) là khóa học gì?
Natural English (A2) là khóa học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp tiếp cận tự nhiên do VOCA phát triển dành cho các người học ở trình độ sơ cấp, căn bản.
2 Natural English A2 natural.voca.vn
Đối tượng nên học Natural English (A2)
Nếu các mô tả bên dưới đây có vẻ giống với bạn thì có thể đây là khóa học phù hợp cho bạn. Nếu không, hãy chọn Natural
English (Improver), đây là 2 khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho các bạn ở cấp độ trung cấp. Hoặc, các bạn ở level cao hơn
nữa thì có thể lựa chọn các khóa Natural English (Advanced), khóa học dành cho người học ở cấp độ thành thạo.
• Những người đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh.
• Có thể đọc hiểu 30% ý nghĩa của đoạn văn, tương đương trình độ A1 – A2.
• Có khả năng nghe hiểu 30% ý nghĩa một bài nghe, tương đương trình độ A1.
• Khả năng phản xạ còn ở mức trung bình (có thể nghe hiểu nhưng không thể trả lời chính xác và nhanh)
Lưu ý: với các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, hoặc kiến thức nền tảng giao tiếp (từ vựng, phát âm) còn yếu, VOCA khuyến nghị
các bạn hãy sử dụng các hệ thống học từ vựng và học phát âm của VOCA trước khi bắt đầu học Natural English.
Người học sẽ nhận được gì sau khi hoàn thành khóa học này?
• Tăng khả năng nghe hiểu câu chuyện, tăng khả năng nghe tối thiểu 50% ý nghĩa câu chuyện.
• Tăng lượng từ vựng lên tối thiểu 200 từ sau mỗi khóa học. Đồng thời, tăng khả năng nhớ từ vựng, nắm được tối thiểu
50-60%% lượng từ vựng trong mỗi câu chuyện.
• Tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ, có thể hỏi và trả lời với những tình huống giao tiếp thông thường.
• Sau khi học khóa học phản xạ Natural English (A2), người học có khả năng trả lời nhanh chóng được những dạng câu hỏi
Yes/No, đồng thời biết cách truy vấn thông tin khi nghe và trả lời những câu hỏi WH đơn giản.
• Nắm được cấu trúc của một câu chuyện.
• Tăng khả năng phát âm từ, cụm từ hay câu.