Hồn Ma Trinh Nữ

Tác giả : Thạch Bất Hoại
  • Lượt đọc : 371
  • Kích thước : 17.97 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 125
  • Số lượt xem : 2.152
  • Đọc trên điện thoại :
Trí tưởng tượng là nguồn cảm hứng vô tận cho cuộc sống con người. Nếu như không có trí tưởng tượng, thì ngày nay nhân loại đã không có những sản phẩm văn hoá độc đáo… Truyện ma quỉ, thần linh, tiên bụt cũng xuất phát từ trí tưởng tượng kỳ diệu ấy. Nó thể hiện khát vọng của con người trước cuộc sống, trước cuộc đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại… Trước khi có chữ viết, đã có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, ma quái xuất hiện, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Sau này, sử sách đã ghi chép lại, trở thành những áng văn bất tuyệt.