Hồng Lâu Mộng

Tác giả : Tào Tuyết Cần
  • Lượt đọc : 307
  • Kích thước : 92.04 MB
  • Số trang : 2285
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.188
  • Số lượt xem : 6.206
  • Đọc trên điện thoại :
Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỷ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kỳ thư) của văn học cổ điển Trung Quốc. Ở Trung Quốc, độc giả say mê Hồng Lâu Mộng đến nỗi khi ngồi vào bàn luận văn chương là phải đề cập đến nó đầu tiên và đã có những nhà nghiên cứu chuyên biệt về nó hình thành một bộ môn riêng Hồng học (Hồng Lâu Mộng học).