Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Văn Lộc
  • Lượt đọc : 134
  • Kích thước : 66.51 MB
  • Số trang : 197
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 947
  • Đọc trên điện thoại :
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 – Nguyễn Văn Lộc

Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số Lớp 10 gồm các chương tương ứng với các chương của chương trình Đại số 10 năm 2006.

Mỗi mục của chương gồm 4 phần:

I. Tóm tắt lí thuyết: trình bày những vấn đề lí thuyết trọng tâm của chương trình mà các em cần phải hiểu và nắm vững.

II. Bài tập cơ bản: Trình bày lời giải của tất cả các bài tập sách giáo khoa, mỗi bài tập đều nêu đầy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa, định lí, tính chất đã học.

III. Bài tập tương tự và nâng cao: giới thiệu các bài taajpj cùng dạng với bài tập sách giáo khoa và ác bài tập nâng cao có đánh dấu * dành cho học ính khá, giỏi.

IV. Đáp số và hướng dẫn giải: trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài tập ở phần III.