Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Minh Tuệ
  • Lượt đọc : 350
  • Kích thước : 34.02 MB
  • Số trang : 212
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 69
  • Số lượt xem : 1.040
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10 trên điện thoại
Cuốn sách Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa địa lý 10 ban cơ sở giúp các em học từng bài và toàn bộ chương trình môn địa lý.

Mục lục
PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chương I. Bản đồ
Chương II. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động trái đất.
Chương III. Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
Chương IV. Một số quy luật cuat lớp vỏ địa lí
PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI
Chương V. Địa lý dân cư
Chương VI. Cơ cấu nền kinh tế
Chương VII. Địa lí nông nghiệp
Chương VIII. Địa lí công nghiệp
Chương IX. Địa lí dịch vụ
Chương X. Môi trường và phát triển bền vững