Hướng Dẫn Giải Các Dạng BT Từ Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Thị Vân Anh
  • Lượt đọc : 882
  • Kích thước : 18.60 MB
  • Số trang : 317
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 248
  • Số lượt xem : 1.993
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hướng Dẫn Giải Các Dạng BT Từ Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán trên điện thoại
Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán – Trần Thị Vân Anh

Quyển sách gồm 9 chuyên đề cơ bản:

Chuyên đề 1: Các phép toán về căn thức

Chuyên đề 2: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Chuyên đề 3: Phương trình bậc hai và hệ thức Viet

Chuyên đề 4: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Chuyên đề 5: Hàm số bậc nhất

Chuyên đề 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Chuyên đề 7: Các bài toán hình học phẳng

Chuyên đề 8: Các bài toán hình học không gian

Chuyên đề 9: Các bài toán bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Mỗi chuyên đề được cấu trúc gồm 4 nội dung chính như sau:

1. Phương pháp chung

2. Các ví dụ minh họa

3. Bài tập vận dụng

4. Hướng dẫn và đáp số

Với mỗi dạng bài tập cơ bản đều có phương pháp giải cụ thể và ví dụ minh họa. Ngoài ra, các bài tập đều có hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

Nhiều ví dụ có lời nhận xét để giúp học sinh tránh các sai lầm cơ bản. Các bài tập được lựa chọn từ dễ đến khó, có những bài tác giả đã đưa ra nhiều phương pháp khác nhau để bạn đọc tham khảo.