I-Xa-Ắc Niu-Tơn và Trọng Lực

Tác giả : Steve Parker
  • Lượt đọc : 138
  • Kích thước : 6.91 MB
  • Số trang : 15
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 759
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc I-Xa-Ắc Niu-Tơn và Trọng Lực trên điện thoại
Nhiều nhà bác học được xếp vào hàng vĩ nhân, thiên tài, nhưng ít ai xứng với sự tôn vinh đó như I-xa-ắc Niu-tơn. Ông đã tạo ra những biển chuyển có tính cách mạng trong nhiều lĩnh vực khoa học như: ánh sáng, màu sắc, trọng lực, lực, cơ học, thiên văn học, toán học, chuyển động.
Dựa trên quan niệm mới về khoa học, Niu-tơn đã phát triển nhiều học thuyết. Ông Niu-tơn sống trong thời đại khoa học có những biến đổi mạnh mẽ. Những giáo lý cổ truyền của các triết gia Hy Lạp cổ đại như Pla-tông (428 hoặc 427 - 348 hoặc 347 TCN) và A-ri-xtốt (384-322 TCN) đã không còn được chấp nhận một cách mù quáng nữa. Những người như Ga-li-lê (1564-1642) đã đổi mới cách tiếp cận khoa học. Họ quan sát, thí nghiệm, kiểm tra những ý tưởng, phân tích kết quả và từ đó đưa ra những học thuyết mới.
chỉ ra rằng nhiều hiện tượng tuy bề ngoài khác nhau nhưng lại có cùng một nguyên nhân bên trong. Ông đã đặt ra nền tảng của khoa học vật lý mà suốt hai trăm năm nay không ngừng phát triển.
Những công trình khoa học của An-be Anh-xtanh (1879-1955) và nhiều nhà bác học cận đại khác đã làm cho vài ý tưởng của Niu-tơn bị lỗi thời. Nhưng điều quan trọng là những ý tưởng đó vẫn tiếp tục giải thích cho sự vận động của vũ trụ và của thế giới nơi chúng ta đang sống.