Kết nối Sap2000 với Excel tính toán khung và móng làm việc đồng thời với nền

Tác giả : Đặng Tỉnh
  • Lượt đọc : 391
  • Kích thước : 34.32 MB
  • Số trang : 134
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 419
  • Số lượt xem : 2.416
  • Đọc trên điện thoại :
Tính khung nhà (nhất là tính khung không gian đối với công trình cao tầng có kể đến yếu tối ảnh hưởng của gió động và động đất), chỉ tính khung ngàm cứng với móng là không đúng với sự làm việc thực tế của công trình, bởi vì móng có độ cứng tương đương hữu hạn với khung, mặt khác nền đất là một nền đàn hồi, có độ lún thay đổi theo công trình nên không thể tính toán là tuyệt đối cứng được.
Việc tính khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền là phù hợp với sự làm việc thực tế của công trình, đối với nhà xây chen, đảm bảo được công trình lân cận.
Cuốn sách nêu lên một phương pháp xác định hệ số nền thịnh hành, phân tích đánh giá ưu điểm của các phương pháp đó.