Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm

  • Lượt đọc : 246
  • Kích thước : 3.43 MB
  • Số trang : 39
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 900
  • Đọc trên điện thoại :
Nghề nuôi tôm sú ở nước ta đã có từ lâu, nhưng chủ yếu nuôi tôm sú dưới hình thức quảng canh, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Từ cuối những năm 80, do nhận thức hiệu quả kinh tế cao của việc nuôi tôm sú và nhất là từ khi con tôm trở thành hàng hóa xuất khẩu thì người dân bắt đầu xây dụng ao đìa nuôi tôm thịt. Diện tích nuôi trước đây ở phạm vi hẹp của một số tỉnh miền Trung, nay phát triển và mở rộng ra khắp các tỉnh Bắc, Trung, Nam với nhiều phương thức nuôi như nuôi quảng canh cải tiến, nuôi bán thâm canh và thâm canh. Trong quá trình phát triển, kỹ thuật nuôi từng bước được cải tiến về qui mô diện tích và biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và sản lượng.