Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống

Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 131
  • Kích thước : 2.02 MB
  • Số trang : 124
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 39
  • Số lượt xem : 1.135
  • Đọc trên điện thoại :
Sau khi thu hoạch, vấn đề bảo quản nông sản để dự trữ, làm giống cho mùa sau là một vấn đề rất quan trọng, bởi nếu bảo quản không tốt, nông sản sẽ hỏng và biến chất, gây tổn thất rất lớn
Bên cạnh yếu tố ảnh hưởng của môi trường, ảnh hưởng của sinh vật (mối, mọt, chuột...) với nông sản trong kho là rất lớn. Do đó, biện pháp phòng chống các sinh vật có hại trong bảo quản nông sản luôn là một vấn đề cấp thiết.
Cuốn "Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống" trình bày tác hại của các sinh vật đối với số lượng và chất lượng nông sản khi lưu giữ trong kho, các biện pháp phòng trừ, hạn chế tác hại của chúng để đảm bảo chất lượng nông sản tránh những tổn thất đáng tiếc, bảo quản tốt nhất những sản phẩm nông nghiệp đã làm ra.