Thực hành trồng cây ở vùng Trung Du

Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 151
  • Kích thước : 9.99 MB
  • Số trang : 71
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 49
  • Số lượt xem : 911
  • Đọc trên điện thoại :
Đất bạc màu thường là đất nơi hoang hoá, xa khu vực dân cư, xa nguồn nước,... nên làm vườn trên những nơi đất này thường gặp những khó khăn sau đây:
Việc đi lại, làm đất, chăm bón cây trồng, thu hải vận chuyển sản phẩm rất vất vả nặng nhọc.
- Đất nơi đây thường dốc nên dễ bị xói mòn trong mùa mưa và bị thoái hoá, đất nghèo xấu, năng suất cây trồng thấp và ngày càng giảm sút. Có vùng đất thoái hoá nặng không thể canh tác được.
- Thiếu nước trong mùa khô vì mạch nước ngầm thường rất sâu, nạn thiếu nước rất nghiêm trọng ở những vùng đất nền đá vôi và lượng mưa thấp.