Lãnh đạo bằng trí óc, trái tim và khí phách - Những công ty tốt nhất thế giớiđã phát triền các nhà lãnh đạo toàn diện như thế nào?

Tác giả : David L Dotlich
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 42.46 MB
  • Số trang : 254
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 162
  • Số lượt xem : 624
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Lãnh đạo bằng trí óc, trái tim và khí phách - Những công ty tốt nhất thế giớiđã phát triền các nhà lãnh đạo toàn diện như thế nào? trên điện thoại
Phần 1. Khái niệm Lãnh đạo toàn diện
Phần 2. Lãnh đạo bằng trí óc
Phần 3. Lãnh đạo bằng trái tim
Phần 4. Lãnh đạo bằng khí phách
Phần 5. Nhà lãnh đạo chín chắn