Lắp Dựng Nhà Thép

Tác giả : Hoàng Kim Vũ
  • Lượt đọc : 281
  • Kích thước : 19.78 MB
  • Số trang : 100
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 436
  • Số lượt xem : 1.791
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Lắp Dựng Nhà Thép trên điện thoại
Lắp dựng kết cấu thép là một công việc cổ điển bắt đầu từ hơn 100 năm trước, Lắp dựng nhà thép không những là công việc mang giá trị tương đối cao và quay vòng vốn nhanh mà nó còn ảnh hưởng đến một tài sản giá trị cao đó là nhà thép, máy móc, vật liêu, hoạt động sản xuất bên trong nhà thép đó.