Mỹ thuật cơ bản và nâng cao - vẽ màu nước tĩnh vật

Tác giả : Gia Bảo
  • Lượt đọc : 250
  • Kích thước : 3.50 MB
  • Số trang : 48
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 114
  • Số lượt xem : 1.033
  • Đọc trên điện thoại :
Khái niệm cơ bản về màu sắc
Công cụ và vật liệu
Tranh tĩnh vật màu nước
Phương pháp cơ bản
Màu đơn sắc, màu cấp hai, màu cấp ba, độ thuần, độ sáng và tính sắc
Kết cấu
Màu cố hữu, màu nguồn sáng và màu môi trường
Sắc điệu
Phương pháp vẽ trái cây
Phương pháp vẽ chai rượu
Phương pháp vẽ và
Phương pháp vẽ đồ dùng bằng inox
Vẽ đồ vật bằng thủy tinh
Vẽ tĩnh vật
Vẽ tĩnh vật tiếp theo
Phương pháp vẽ một vật thể
Tổng kết