5000 Hoành phi câu đối Hán Nôm

Tác giả : Trần Lê Sáng
  • Lượt đọc : 14
  • Kích thước : 65.67 MB
  • Số trang : 861
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 210
  • Số lượt xem : 1.389
  • Đọc trên điện thoại :
Hoành phi đây là vốn là bức thư họa (tranh chữ), có khi còn gọi là Hoành, là Biển, hoặc gọi là Biển ngạch, Bài biển ; dùng để treo phía trên bình phong ở 2 trong phòng sách, hoặc treo ở nhà mát trong vườn hoa... Về sau, Hoành phi được viết là là ất, được dùng rộng rãi hơn.