Địa danh thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Lê Trung Hoa
  • Lượt đọc : 236
  • Kích thước : 2.95 MB
  • Số trang : 187
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 165
  • Số lượt xem : 1.090
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này vốn là một luận án Phó tiến sĩ khoa học Ngữ văn với nhan để "Những đặc điểm chính của địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh", được bảo vệ ngày 15-12-1990 ở Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một chuyên khảo đầu tiên về địa danh ở Việt Nam được công bố. Vì vậy, những hạn chế về tư liệu, tri thức chuyên ngành, kinh nghiệm nghiên cứu không thể không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm.
Trong thời gian nghiên cứu tác giả đã được sự hướng dẫn tận tình của Giáo sư Hồ Lê, sự động viên và giúp đỡ của Giáo sư Mạc Đường Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ và chuẩn bị xuất bản, tác giả đã được sự nhận xét, góp ý của các Giáo sư Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, Nguyễn Hàm Dương Bùi Khánh Thế, Cù Đình Tú, Nguyễn Nguyên Trứ, Tiến sĩ Nguyễn Đức Dân, các Phó tiến sĩ Đinh Lê Thư, Nguyễn Thị Hải, các chuyên gia Cao Xuân Hạo, Hồng Dân, Trấn Hoán, Phan Gia Bên, Sam Nam, Bùi Đức Tịnh, các biên tập viên Ngô Minh Thu, Trần Đình Việt của nhà xuất bản Khoa học xã hội và nhiều đồng nghiệp khác.
Tác giả đã tiếp thu nhiều ý kiến quí báu của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, dân tộc học sử học, khảo cổ học. Tiêu trên. Tuy nhiên, do để tài khá phức tạp mà trình độ của tác giả còn hạn chế, những thiếu sót chắc chắn không tránh khỏi. Rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến quí giá của độc giả để tác giả có điều kiện và kinh nghiệm nghiên cứu sâu hơn về địa danh Nam Bộ sau này. Xin chân thành cảm ơn tất cả.