Ngôn Ngữ Với Việc Hình Thành Âm Điệu Đặc Trưng Của Dân Ca Thái

Thể loại: Âm Nhạc
  • Lượt đọc : 351
  • Kích thước : 3.92 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 127
  • Số lượt xem : 1.067
  • Đọc trên điện thoại :
Người đọc có thể lĩnh hội, ý nghĩa của công trình từ cả hai phương diện, bề rộng và bề sâu. Có thể bói cuốn sách đã góp phần giải đáp những câu hỏi đặt ra của khoa nghiên cứu âm nhạc về nguồn gốc, về quá trình hình thành và phát triển của bộ môn co đến ngày nay; bằng những cứ liệu trong âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc Việt Nam.