Ngữ Pháp Tiếng Anh

  • Lượt đọc : 928
  • Kích thước : 30.40 MB
  • Số trang : 587
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 806
  • Số lượt xem : 4.204
  • Đọc trên điện thoại :
Là cuốn ngữ pháp được biên soạn gồm 3 phần khá nâng cao, cuốn này có lẽ nhằm ôn lại kiến thức ngữ pháp, bởi nó có nhiều bài tập, lí thuyết trình bày khá ngắn gọn, súc tích.
Phần I gồm 11 chương, 31 bài: giới thiệu câu và từ loại + bài tập
Phần II gồm 5 chương, 14 bài: nâng cao hơn về mặt cấu trúc, công thức
Phần III: là đáp án các bài tập khó