Ngữ Văn 6 Tập Hai Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 505
  • Kích thước : 20.08 MB
  • Số trang : 85
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 341
  • Số lượt xem : 2.180
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo là tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy học cho giáo viên theo sách giáo khoa Ngữ văn 6.

Trong tập hai, sách trình bày Hướng dẫn tổ chức dạy học các bài, từ bài 6 đến bài 11, Những hướng dẫn này thể hiện các quan điểm giáo dục hiện đại nói chung, quan điểm về dạy đọc, viết, nói và nghe nói riêng và triển khai cụ thể của các phương pháp, biện pháp và phương tiện dạy học đã trình bày trong phần một, tập một.

Trong mỗi bài học, từ bài 6 đến bài 10, chúng tôi trình bày một số gợi ý về cách tổ chức dạy học, từ cách giới thiệu bài mới đến cách hướng dẫn học sinh đọc, viết, nói và nghe. Mỗi hoạt động dạy học được tổ chức nhằm giúp học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt về năng lực chung cũng như năng lực chuyên biệt mà chương trình đã đặt ra.

Trên nguyên tắc chia sẻ, mang tính hướng dẫn, gợi ý, chúng tôi mong chia mang t rằng sách giáo viên Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo sẽ hỗ trợ, giúp quý thầy cô thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới hiệu quả.

Nhóm tác giả

Thuộc bộ sách