Sách Giáo Viên Ngữ Văn 6 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 913
  • Kích thước : 41.72 MB
  • Số trang : 161
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 865
  • Số lượt xem : 4.346
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo là tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy học cho giáo viên theo sách giáo khoa Ngữ văn 6, Sách gồm hai tập.

Tập một gồm hai phần, Phần I: Những vấn đề chung, trình bày cơ sở của việc biên soạn SGK; các quan điểm giáo dục hiện đại nói chung và quan điểm về dạy đọc, viết, nói và nghe nói riêng. Những điểm mới nổi bật của SGK Ngữ văn 6 là: cách tiếp cận tích hợp về kĩ năng, về nội dung; đặc điểm của những tri thức được đưa vào sách giáo khoa; đặc điểm của các nhiệm vụ học tập về đọc, viết, nói, nghe; cấu trúc sách và cấu trúc từng bài.

Mục Các phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực đặc thù, bao gồm nhóm phương pháp dạy đọc hiểu VB, nhóm phương pháp dạy viết và dạy nói – nghe. Mục này cung cấp cho giáo viên cách thức hướng dẫn HS từng bước kiến tạo kiến thức, thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Mục Phương tiện dạy học và Phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh giúp giáo viên hiểu thêm những phương tiện dạy học cơ bản có thể sử dụng trong việc dạy học Ngữ văn cũng như mục tiêu, căn cứ, nội dung và cách đánh giá năng lực của học sinh.

Phần II: Hướng dẫn tổ chức dạy học các bài cụ thể. Những hướng dẫn này là sự triển khai cụ thể của các phương pháp, biện pháp và phương tiện dạy học đã trình bày trong Phần I. Nội dung hướng dẫn tổ chức dạy từng bài học gồm ba mục lớn Yêu cầu cần đạt, Phương pháp, phương tiện dạy học và Tổ chức các hoạt động học.

Ở Yêu cầu cần đạt trình bày rõ những mục tiêu mà HS cần đạt sau khi học xong bài học. Những mục tiêu này được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực mà Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn và Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 đã xác định,

Ở mục Phương pháp, phương tiện dạy học, giới thiệu những phương pháp và phương tiện dạy học mà GV có thể sử dụng để dạy bài học.

Ở mục Tổ chức các hoạt động học, sách tập trung đề xuất cách tổ chức các hoạt động dạy học cho các bài học (bài 1 đến bài 5), từ cách giới thiệu bài mới đến cách hướng dẫn học sinh đọc, viết, nói nghe nhằm đạt được các yêu cầu cần đạt về năng lực. Mỗi hoạt động dạy học được tổ chức nhằm giúp học sinh đạt được các yêu cần cần đạt về năng lực chung cũng như năng lực chuyên biệt mà chương trình đặt ra.

Tập hai, sách trình bày hướng dẫn tổ chức dạy học các bài học từ bài 6 đến bài 10.

Trên nguyên tắc chia sẻ mang tính hướng dẫn, gợi ý, chúng tôi mong rằng sách giáo viên Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo sẽ hỗ trợ, giúp giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới hiệu quả.

Nhóm tác giả

Thuộc bộ sách