Ôn Luyện Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Toán

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Đức Tài
  • Lượt đọc : 312
  • Kích thước : 19.90 MB
  • Số trang : 257
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 75
  • Số lượt xem : 1.008
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hỏa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: “Tiếp tục đối mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc” đồng thời “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”; tại Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giảo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015 đã nêu: “Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kì, cuối năm học”. Theo đó, Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyến sinh đại học, cao đắng từ năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: “Từ năm 2015, tổ chức một cuộc thi quốc gia (gọi là kì thi Trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và làm căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng”... "Để được xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào các trưòng đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí”... “Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút”,... “Đe thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh”. Nhằm giúp các thầy, cô giáo và học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình rèn luyện các kĩ năng ôn tập theo định hướng trên, các tác giả là Chuyên viên Vụ GDTrH và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức biên soạn và giới thiệu bộ sách ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA các môn học theo quy định.

Cuốn ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TOÁN được biên soạn với mục đích cung cấp một số đề thi tổng hợp để học sinh ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức, kĩ năng giải toán nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kì thi trung học phổ thông quốc gia. Nội dung các đề thi thuộc chương trình cơ bản nhưng có các câu hỏi phân hóa, học sinh có thể sử dụng các kiến thức, công thức của cả chương trình cơ bản và nâng cao để giải bài tập. Đồng thời, mỗi dạng bài tập có thể có nhiều cách triển khai và trình bày khác nhau để giáo viên giảng dạy môn Toán có thể cấu tạo các ma trận nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh.

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

NHÓM BIÊN SOẠN