Phân Loại Dạng Và Phương Pháp Giải Nhanh Hình Không Gian Tập 1: Hình Chóp

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Vũ Minh
  • Lượt đọc : 386
  • Kích thước : 7.21 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 1.492
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ sách gồm 2 tập "Phân Loại Dạng Và Phương Pháp Giải Nhanh Hình Không Gian Tập 1, 2" tuyển chọn các bài toán hình học không gian do Nguyễn Vũ Minh biên soạn bao gồm các bài toán về hình chóp, lăn trụ... Nội dung gồm:

+ Tóm tắt lý thuyết cơ bản

+ Phân dạng bài tập theo dạng hình

+ Bài tập minh họa có lời giải chi tiết

+ Bài tập trắc nghiệm tự luyện