Phương Pháp Đệm Đàn Ghi-Ta

Thể loại: Âm Nhạc
Tác giả : Thierry Carpentier
  • Lượt đọc : 404
  • Kích thước : 33.02 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 578
  • Số lượt xem : 2.110
  • Đọc trên điện thoại :
Kinh nghiệm của "cua" dạy đàn ghi-ta này sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy, những người theo học hoàn toàn có thể hy vọng là chỉ trong vài tuần, họ sẽ trở nên tự chủ khi cầm lấy chiếc đàn ghi-ta, miễn là họ còn nhớ được hai hoặc ba bài học đơn giản mà thầy đã cho. Họ không cần phải học cả "tấn" lý thuyết cùng các khái niệm này khái niệm nọ.

Các bạn sẽ lần lượt khám phá từng trang sách, và tất cả những gì cần thiết đủ để biến đổi một người mới theo học thành một nghệ sĩ đàn ghi-ta! Hiệu quả của "cua" học này đảm bảo cho niềm tin đó. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không đề cập đến những vấn đề có tính bác học và mọi khía cạnh sâu sắc của nó.

Các bạn sẽ tìm thất trong phần phụ thêm một số bài tập nhằm "hâm nóng" tinh thần và sự thích thú của bạn. Mục đích của nó không ngoài việc nếu các bạn thực hành đều đặn các bài tập này, các bạn sẽ nắm vững được một số khái niệm đã được phát triển trong cuốn sách.


Các bạn nên tự sáng tác ra các "thực đơn"cho bài học của mình. Trước khi bắt đầu vào một chương của cuốn sách, các bạn nên khởi sự bằng việc chọn một hoặc hai bài tập nhằm "hâm nóng" tay phải và tay trái bạn. Những bài tập này các bạn có thể tìm dấu ở phần phụ thêm.