Rèn Luyện Kỹ Năng Và Tư Duy Giải Toán Hệ Phương Trình

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Kim Chung
  • Lượt đọc : 205
  • Kích thước : 56.44 MB
  • Số trang : 550
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 116
  • Số lượt xem : 1.475
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Rèn Luyện Kỹ Năng Và Tư Duy Giải Toán Hệ Phương Trình" của tác giả Phạm Kim Chung biên soạn dành cho học sinh khá giỏi và dùng cho ôn thi THPT Quốc Gia và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Hệ phương trình cơ bản

1. Hệ phương trình giải được bằng phép thế thông thường
2. Hệ phương trình đối xứng kiểu I
3. Hệ đối xứng kiểu II
4. Hệ đẳng cấp
Chương 2: Phương pháp giải hệ phương trình

Phương pháp cộng - trừ và thế đại số
Kỹ thuật sử dyjng hằng đẳng thức trong giải hệ
Phương pháp đặt ẩn phụ
Phương pháp nhân tử hóa
Phương pháp hàm số
Phương pháp đánh giá

Chương 3: Hệ phương trình tuyển chọn - tuyển chọn một số hệ phương trình hay và khó