Sách Giáo Khoa Hóa Học 10 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Xuân Trọng
  • Lượt đọc : 8.098
  • Kích thước : 6.36 MB
  • Số trang : 224
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 4.869
  • Số lượt xem : 24.004
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Thành phần nguyên tử
Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học
Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
Sự chuyển động của electron trong nguyên tử, Obitan nguyên tử
Luyện tập về : thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử, Obitan nguyên tử
Lớp và phân lớp electron
Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử
Luyện tập chương 1
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học
Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hoá học
Sự biến đổi tinh kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học, Định luật tuần hoàn
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Luyện tập chương 2
Bài thực hành số 1 : Một số thao tác thực hành thí nghiệm hoá học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm
Khái niệm về liên kết hoá học, Liên kết ion
Liên kết cộng hoá trị
Sự lai hoá các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
Luyện tập về liên kếtion, Liên kết cộng hoá trị, Lai hoá các obitan nguyên tử
Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học
Hoá trị và số oxi hoá
Liên kết kim loại
Luyện tập chương 3
Phản ứng oxi hoá – khử
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
Luyện tập chương 4
Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hoá – khử
Khái quát về nhóm halogen
Clo
Hiđro clorua – Axit clohiđric
Hợp chất có oxi của clo
Luyện tập về clo và hợp chất của clo
Flo
Brom
Iot
Luyện tập chương 5
Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen
Bài thực hành số 4: Tỉnh chất các hợp chất của halogen
Khái quát về nhóm oxi
Oxi
Ozon và hiđro peoxit
Lưu huỳnh
Hiđro sunfua
Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
Luyện tập chương 6
Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Tốc độ phản ứng hoá học
Cân bằng hoá học
Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

Thuộc bộ sách