Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Anh Dũng
  • Lượt đọc : 4.477
  • Kích thước : 23.73 MB
  • Số trang : 135
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.954
  • Số lượt xem : 13.061
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí Lớp 5 gồm có 2 phần:

– Phần lịch sử

+Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

+Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

+Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1945-1975)

– Địa lí:

+Địa lí Việt Nam

+Địa lí Thế Giới

Thuộc bộ sách