Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Quốc Toản
  • Lượt đọc : 858
  • Kích thước : 32.29 MB
  • Số trang : 112
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 361
  • Số lượt xem : 4.148
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 5 trên điện thoại
Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 5 là một trong những cuốn sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn.

Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 5 giúp em rèn luyện nhiều hơn về nét về của mình thông qua các bài vẽ trang trí, vẽ theo màu, vẽ tranh theo chủ đề và các em sẽ được làm quen với các khối hộp và khối cầu trong tranh vẽ và sử dụng trang trí.

Sách gồm 35 bài học về vẽ trang trí, vẽ tranh, vẽ theo mẫu, thường thức mĩ thuật, tập nặn tạo dáng.

Sách gồm những nội dung chính như sau:

Bài 1: Thường thức mĩ thuật – Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ

Bài 2: Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí

Bài 3: Vẽ tranh – Đề tài Trường em

Bài 4: Vẽ theo mẫu – Khối hộp và khối cầu

Bài 5: Tập nặn tạo dáng – Nặn con vật quen thuộc

Thuộc bộ sách