Sách Giáo Khoa Tiếng Trung Quốc Lớp 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Hữu Cầu
  • Lượt đọc : 1.450
  • Kích thước : 23.49 MB
  • Số trang : 150
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 495
  • Số lượt xem : 3.543
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Khoa Tiếng Trung Quốc Lớp 7 trên điện thoại
Cuốn sách giáo khoa Tiếng trung quốc 7 do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành nằm trong hệ thống sách giáo khoa tiếng Trung Quốc từ lớp 6 đến lớp 12 , nội dung sách xoay quanh những chủ điểm gần gũi với cuộc sống, bám sát mục đích yêu cầu của chương trình và hứng thú học tập của học sinh. Với 30 bài (gồm 24 bài mới và 6 bài ôn) sách cung cấp cho các em học sinh các kiến thức về ngôn ngữ,văn hóa.

Thuộc bộ sách