Sách Giáo Viên Âm Nhạc 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 784
  • Kích thước : 35.64 MB
  • Số trang : 87
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 441
  • Số lượt xem : 3.414
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Âm nhạc 6 được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên những tư liệu tham khảo về nội dung và phương pháp dạy học, cách thiết kế và tổ chức bài học môn Âm nhạc lớp 6 đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Sách giáo viên Âm nhạc 6 gồm hai phần:

– Phần một: Những vấn đề chung về chương trình và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 6.

Phần một, sách nêu ra những vấn đề về chương trình môn Âm nhạc cấp Trung học cơ sở, gợi ý về phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động dạy học, phương pháp đánh giá theo từng nội dung: Hát, Nhạc cụ, Đọc nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc và Nghe nhạc.

– Phần hai: Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 6.

Phần hai là những gợi ý hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 6 của tám chủ đề. Mỗi chủ đề là từng bài học được cụ thể hoá bằng những gợi ý xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, phương pháp và kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học, nội dung và cách thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớp. Tuỳ vào tình hình thực tế, giáo viên có thể tham khảo những hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc 6 ở từng chủ đề sao cho sáng tạo, linh hoạt và đạt hiệu quả.

Mong rằng, cuốn sách là hành trang hữu ích giúp các thầy cô giáo dạy tốt môn Âm nhạc lớp 6 theo tinh thần đổi mới giáo dục.

Trân trọng!

Nhóm tác giả

Thuộc bộ sách