Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Nhật Thăng
  • Lượt đọc : 2.963
  • Kích thước : 5.72 MB
  • Số trang : 71
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 761
  • Số lượt xem : 7.309
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm 18 bài học về ý thức đạo đức, quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân trong đời sống, pháp luật …
Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 :
Bài 1: Chí công vô tư

Bài 2: Tự chủ

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 8: Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội của công dân

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Thuộc bộ sách