Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Tôn Thân
  • Lượt đọc : 3.320
  • Kích thước : 4.25 MB
  • Số trang : 218
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.995
  • Số lượt xem : 17.684
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Toán Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học …

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Đại số 9
CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 9
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài 3. Bảng lượng giác
Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 9
CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN
Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
Ôn tập chương II – Đường tròn
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 9
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 9

Thuộc bộ sách