207 Đề Và Bài Văn THCS 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Tạ Thanh Sơn
  • Lượt đọc : 442
  • Kích thước : 23.68 MB
  • Số trang : 239
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 1.537
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “207 Đề Và Bài Văn THCS 8” của tác giả Tạ Thanh Sơn và đồng nghiệp là cuốn thứ ba về Ngữ văn dành cho các em học sinh Trung học cơ sở. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình cải cách về ngôn ngữ văn học của bộ giáo dục và Đào tạo. Các đề và bài văn bám sát bài học về Văn học, Tiếng việt và tập làm văn. Mỗi bài thường có 3 phần: Đề luyện tập, Bài văn tự luận, Bài đọc tham khảo. Các bài đều được nhóm tác giả chọn lọc giữa tên tinh thần mở rộng và nâng cao dần. Các kiến thức về Văn học, Tiếng việt, tập làm văn được thể hiện tường minh qua các đề.