Sách Giáo Viên Tiếng Anh 7 Tập 1

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 676
  • Kích thước : 4.81 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 173
  • Số lượt xem : 1.987
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Tiếng Anh 7 Tập 1 trên điện thoại
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7 là tài liệu hỗ trợ giao viên bộ môn Tiếng Anh 7.Cuốn sách được biên soạn bám sát vào chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7.Sách gồm 16 Units ,mỗi Unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp.

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 :

Unit 1. Back to school – Trở lại mái trường

Unit 2. Personal information – Thông tin cá nhân

Unit 3. At home – Ở nhà

Language focus 1

Unit 4. At school – Ở trường

Unit 5. Work and play – Làm việc và giải trí

Unit 6. After school – Sau giờ học

Language focus 2

Unit 7. The world of work – Thế giới việc làm

Unit 8. Places – Nơi chốn

Unit 9. At home and away – Ở nhà và đi

Language focus 3

Unit 10. Health and hygiene – Sức khỏe và vệ sinh

Unit 11. Keep fit, stay healthy – Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh

Unit 12. Let’s eat – Ăn thôi nào!

Language focus 4

Unit 13. Activities – Các hoạt động

Unit 14. Free time fun – Giải trí khi nhàn rỗi

Unit 15. Going out – Đi chơi

Unit 16. People and places – Con người và nơi ở

Thuộc bộ sách