Tin Học Dành Cho THCS Sách Giáo Viên Lớp 7 Quyển 2

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Thế Long
  • Lượt đọc : 652
  • Kích thước : 2.55 MB
  • Số trang : 121
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 177
  • Số lượt xem : 2.039
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tin Học Dành Cho THCS Sách Giáo Viên Lớp 7 Quyển 2 trên điện thoại
Cuốn sách Tin học dành cho THCS sách giáo viên quyển 2 - Lớp 7 nằm trong bộ sách giáo khoa Tin học dành cho trung học cơ sở - sách giáo viên từ lớp 6, 7, 8. 9 được biên soạn nhằm giúp các thầy cô giáo tiếp cận phương pháp, định hướng, công cụ để soạn bài và dạy các em học sinh của mình.

Thuộc bộ sách