Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Châu Giang
  • Lượt đọc : 249
  • Kích thước : 18.74 MB
  • Số trang : 179
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 22
  • Số lượt xem : 1.208
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 6 – Nguyễn Châu Giang

Để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa trung học cơ sở mới từ nǎm học 2002-2003, chúng tôi xin trân trọng gửi tới các bạn giáo viên lớp 6 cuốn Thiết kế bài giảng Địa lý 6 theo chuẩn kiến thức, thái độ và kĩ nǎng được quy định trong chương trình.

Sách Thiết kế bài giảng Địa lý 6 đã xác định cụ thể mục tiêu cần đạt ở từng bài học, các phương tiện hữu ích và phù hợp với điều kiện giảng dạy ở nước ta hiện nay như bản đồ, hình ảnh phóng to, quả địa cầu…

Về phương pháp dạy học, Thiết kế bài giảng theo hướng dạy học trên cơ sở hoạt động học tập của học sinh, vì thế đã cố gắng định danh cụ thể các hoạt động dạy và học của thầy và trò trong đó thầy luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là chủ thể tích cực, chủ động nắm bắt tri thức. Thiết kế bài giảng còn đưa ra một số trò chơi trí tuệ phù hợp với đặc điểm tâm- sinh lý lứa tuổi thiếu niên nhằm giúp các em củng cố các kiến thức đã học.

Hy vọng cuốn sách sẽ là công cụ thiết thực, góp phần hỗ trợ các bạn giáo viên giảng dạy có hiệu quả.