Sách Giáo Viên Toán 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Huy Khoái
  • Lượt đọc : 5.421
  • Kích thước : 47.02 MB
  • Số trang : 221
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.238
  • Số lượt xem : 6.338
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Toán 6 là tài liệu giúp giáo viên hiểu rõ các vấn đề về nội dung, mức độ yêu cầu, phương pháp giảng dạy sách giáo khoa Toán 6 thuộc bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". Cũng có thể hiểu sách giáo viên Toán 6 là tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa Toán 6 trong công tác dạy học.

Với mong muốn tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, sách giáo viên Toán 6 chủ yếu làm rõ các vấn đề sau:

1. Chương trình môn Toán cấp Trung học cơ sở, bao gồm cả vấn đề phương pháp dạy học được cụ thể hoá trong TOÁN 6 như thế nào.

2. Những vấn đề về nội dung mà TOÁN 6 có thể còn chưa thể hiện hết vì nhiều lí do khác nhau.

3. Các ý đồ của tác giả ẩn sau cấu trúc sách, cấu trúc bài học,... mà giáo viên cần hiểu rõ để truyền tải cho học sinh.

4. Một số gợi ý trong việc tổ chức học tập trên lớp như tổ chức thực hiện các hoạt động được thiết kế trong sách, bao gồm cả các bài luyện tập, thực hành, vận dụng...

5. Cung cấp đáp án cho các hoạt động, câu hỏi, bài luyện tập trên lớp và một số bài tập về nhà.

6. Gợi ý tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp.

Với tinh thần đó, sách giáo viên Toán 6 gồm hai phần:

• Phần một: Những vấn đề chung

Phần này sẽ trình bày các vấn đề như: Chương trình (mục tiêu và những điểm cần lưu ý); Giới thiệu chung về sách giáo khoa Toán 6 (quan điểm biên soạn, cấu trúc sách, cấu trúc các bài học, phương pháp tiếp cận và hệ thống bài tập); Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá;

Phần hai: Những vấn đề cụ thể

Phần này sẽ đi vào từng chương, bài: nội dung, thời lượng và mục tiêu cần đạt; một số gợi ý về cách tổ chức giảng dạy hay thực hiện các cấu phần quan trọng của mỗi bài học; đáp án (nếu cần) cho một số câu hỏi, bài luyện tập tại lớp và bài tập về nhà.

Hi vọng, sách giáo viên Toán 6 sẽ là tài liệu hữu ích cho giáo viên khi giảng dạy sách giáo khoa TOÁN 6.

Thuộc bộ sách