Tiếng Anh 2 Family And Friends National Edition – Teacher's Guide

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 977
  • Kích thước : 40.79 MB
  • Số trang : 98
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 777
  • Số lượt xem : 3.872
  • Đọc trên điện thoại :
Contents

Scope and sequence

Introduction

Integrated component overview

Classroom language

Tour of a unit

Starter unit

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Fluency Time! 1

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Fluency Time! 2

Culture

Games bank

Word list

Audioscripts

Workbook answer key

Sample curriculum

Thuộc bộ sách