Sách Giáo Viên Đạo Đức 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 828
  • Kích thước : 26.15 MB
  • Số trang : 109
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 424
  • Số lượt xem : 3.216
  • Đọc trên điện thoại :
Lời nói đầu

Cuốn Đạo đức 2 – Sách giáo viên được biên soạn để hỗ trợ các nhà trường và giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đồng thời thực hiện tốt chương trình môn Giáo dục công dân. Cuốn sách gồm hai phần:

Phần một: Những vấn đề chung về dạy học môn Đạo đức lớp 2 giúp giáo viên, các nhà quản lí giáo dục hiểu rõ hơn về môn Đạo đức lớp 2 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, con đường hình thành và phát triển năng lực của học sinh cũng như cách đánh giá kết quả hoạt động của các em. Đồng thời ở phần này còn giới thiệu cách kết cấu các bài học trong sách giáo khoa Đạo đức 2 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo, cấu trúc, cách thức dạy của từng bài học đó.

Phần hai: Hướng dẫn thực hiện các bài học trong sách giáo khoa môn Đạo đức lớp 2. Sách giáo khoa Đạo đức 2 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo gồm 8 chủ đề được thiết kế thành 15 bài học. Trong Phần hai, chúng tôi làm rõ hơn mục tiêu của từng bài học với các nhiệm vụ dành cho học sinh và cách tổ chức hoạt động dạy học mà giáo viên có thể thực hiện trong và ngoài lớp, để hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ đó. Trong từng bài học, chúng tôi gợi ý giáo viên tìm cơ hội để học sinh được tăng cường hoạt động trải nghiệm thực hành, vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, qua đó cũng có nhận thức và rèn luyện kĩ năng hưởng đến các phẩm chất và năng lực cần hình thành. Sau mỗi bài học, chúng tôi gợi ý giáo viên tăng cường hoạt động rèn luyện cho học sinh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú ở trường cũng như ở nhà.

Xin lưu ý, nội dung của Phần hai chỉ mang tính chất gợi ý, tham khảo. Các thầy, cô giáo hoàn toàn có thể sáng tạo, tổ chức hoạt động dạy học theo cách riêng của mình, nhưng cần đảm bảo đạt được những mục tiêu do Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đưa ra.

Chúc các thầy, cô dạy tốt, dạy hay!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách