Sổ Tay An Toàn Thực Phẩm (Dành Cho Các Cơ Sở, Hộ Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm)

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Bộ Công Thương
  • Lượt đọc : 490
  • Kích thước : 0.91 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 331
  • Số lượt xem : 2.839
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức và hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ sản xuất , kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.