Sự tích trầu cau - Hùng Lân

Tác giả : Hùng Lân
  • Lượt đọc : 173
  • Kích thước : 3.27 MB
  • Số trang : 22
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 47
  • Số lượt xem : 819
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sự tích trầu cau - Hùng Lân trên điện thoại
Biên soạn theo cuốn sách Kho tàng cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi cùng các tư liệu khác có sửa chữa và hiệu đính.
Tranh minh họa của Hùng Lân