Tại Sao Mác Đúng?

Thể loại: Triết Học
Tác giả : Terry Eagleton
  • Lượt đọc : 1.004
  • Kích thước : 1.10 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 679
  • Số lượt xem : 3.979
  • Đọc trên điện thoại :
Tại sao Mác đúng? là một tác phẩm có giá trị tham khảo tốt, mang lại cho chúng ta thêm một cách nhìn mới, một cơ sở mới để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác với vai trò là nền tảng tư tưởng của công cuộc cách mạng xây dựng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.