Thi kỳ song tuyệt

Tác giả : Lê Kim Giao
  • Lượt đọc : 288
  • Kích thước : 13.49 MB
  • Số trang : 147
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 139
  • Số lượt xem : 1.346
  • Đọc trên điện thoại :
Từ một ý thơ hay, đi tìm thế cờ thích hợp
Từ phút giải thế cờ chợt lại thấy hiện lên những tình ý sinh động của khúc thơ hay
Cả thơ và cờ hoà hợp với nhau trong niềm đam mê nghệ thuật tuyệt vời