Thoát Ly

Thể loại: Tiểu Thuyết ;Văn Học
Tác giả : Khái Hưng
  • Lượt đọc : 98
  • Kích thước : 0.90 MB
  • Số trang : 197
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 1.817
  • Đọc trên điện thoại :
Khái Hưng tên thật là Trần Khánh Giư. Bút danh Khái Hưng được hình thành khi ông dùng phép đảo chữ để sắp xếp lại các chữ cái trong tên thật Khánh Giư.

Là một trong những cây bút chính của nhóm, tiểu thuyết đầu tay của Khái Hưng Hồn bướm mơ tiên (1933) là tiểu thuyết đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn. Giống như các tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn khác, tác phẩm của Khái Hưng thường đề cao tình yêu tự do, chống lại các lễ giáo phong kiến, ít nhiều mang tính cải cách xã hội.