Thuật Sống Lâu

Tác giả : Võ Thượng Hiền
  • Lượt đọc : 420
  • Kích thước : 7.79 MB
  • Số trang : 101
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.038
  • Số lượt xem : 3.652
  • Đọc trên điện thoại :
Một tác giả viết :
" Phổi hư, Thận đau, Tim đập mạnh, đau dạ dày tiến sang giai đoạn thứ 3...còn chờ chết.
Gặp một Quân y người Nhật dạy phương pháp thoa bóp...
Từ 39 kí lên 54 kí...65 tuổi mà các bạn bè cho là mới 55 là cùng...Đi bộ 20 km, ăn cái gì cũng tiêu hoá, không kiêng cữ gì hết..."