Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc

Tác giả : Hoắc Vũ Giai
  • Lượt đọc : 390
  • Kích thước : 7.94 MB
  • Số trang : 483
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 508
  • Số lượt xem : 2.085
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày nay trên thương trường cạnh tranh hết sức gay go chẳng khác gì anh hùng hào kiệt tranh nhau cát cứ thời Tam quốc. Vì vậy, vận dụng chính xác mưu trí của Tam quốc sẽ như hổ thêm vuốt.
Sự túc trí đa mưu của Gia Cát Lượng đã là sự gợi mở cho các nhà doanh nghiệp Nhật Bản, thành công hiển hách của công ty điện tử SONY chính là kết quả vận dụng về tầm nhìn Gia Cát Lượng của công ty này.