Toàn Văn Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Kiến Huy
  • Lượt đọc : 1.164
  • Kích thước : 5.57 MB
  • Số trang : 131
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 654
  • Số lượt xem : 4.443
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục:
Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi
Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghị quyết của tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của chủ tịch Hồ Chí Minh
Bút tích Di chúc của Chủ tịch
Nguyên văn các bản viết Di chúc của Chủ tịch
Di chúc của Chủ tịch công bố năm 1969
Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam
30 năm thực hiện Di chúc Bác, 30 năm phấn đấu gian khổ, 30 năm giành nhiều thành tựu quan trọng
Một số lời dạy của Bác Hồ
Bác Hồ dạy về đạo lý làm người